Декларація про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру за 2014 рік Кутішенка Віктора Анатолійовича. 

Декларація.pdf