Декларація про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру за 2013 рік Кутішенка Віктора Анатолійовича. 

Декларація.pdf