Get Adobe Flash player

Звіт

про опрацювання запитів на публічну інформацію за 2020 рік

 

У 2020 році до Коростенської районної ради надійшло 8 запитів на публічну інформацію.

Із них отримано поштою – 8, особистий прийом – 0.

За категорією запитувачів запитів надійшло: від юридичних осіб – 3 запити; від фізичних осіб - 5.

З Донецької області надійшло запитів(0), міста Київ(2).

За видом запитування інформація розподілилась на:

-   правова – 0;

-   довідкова – 8.

За результатами розгляду всі 8 запит задоволено.

На всі запити відповіді надано у встановлені законодавством строки (до 5 днів).

Звіт

про опрацювання запитів на публічнуінформацію за 2019 рік

У 2019 році до Коростенської районної ради надійшло 3 запитів на публічну інформацію.

Із них отримано поштою – 3, особистий прийом – 0.

За категорією запитувачів запитів надійшло від юридичних осіб – 3 запити.

З Донецької області надійшло запитів(1), міста Київ(2).

За видом запитування інформація розподілилась на:

-   правова – 0;

-   довідкова – 3.

За результатами розгляду всі 3 запит задоволено.

На всі запити відповіді надано у встановлені законодавством строки (до 5 днів).

Звіт

про опрацювання запитів на публічну

інформацію за 2014 рік

 

  У 2014 році до Коростенської районної ради надійшло 2 запитів на публічну інформацію.

  Із них отримано поштою – 2, особистий прийом – 0.

  За категорією запитувачів запитів надійшло від юридичних осіб – 2 запити.

  З Коростенського району надійшло запитів(1), міста Київ(1).

  За видом запитування інформація розподілилась на:

-правова – 2;

-довідкова – 0.

  За результатами розгляду всі 2 запит задоволено.

  На всі запити відповіді надано у встановлені законодавством строки (до 5 днів).   

Звіт

про опрацювання запитів на публічну

інформацію за 2013 рік

 

  У 2013 році до Коростенської районної ради надійшло 2 запитів на публічну інформацію.

  Із них отримано поштою – 1, особистий прийом – 2.

  За категорією запитувачів запитів надійшло від юридичних осіб – 1 запит.

  З Коростенського району надійшло запитів(1), міста Житомир(1).

  За видом запитування інформація розподілилась на:

-правова – 1;

-довідкова – 1.

  За результатами розгляду всі 2 запит задоволено.

  На всі запити відповіді надано у встановлені законодавством строки (до 5 днів).   

Звіт 

про опрацювання запитів на публічну

інформацію за 2012 рік

 

  У 2012 році до Коростенської районної ради надійшло 5 запитів на публічну інформацію.

  Із них отримано поштою – 3, особистий прийом – 2.

  За категорією запитувачів найбільше запитів надійшло від фізичних осіб (громадян) – 3.

  Від юридичних осіб – 1 запит, від ЗМІ надійшов – 1 запит.

  З міста Коростень надійшло запитів(2), Коростенського району(1), міста Житомир(2).

  За видом запитування інформація розподілилась на:

-правова – 3;

-довідкова – 2.

  За результатами розгляду всі 5 запитів задоволено.

  На всі запити відповіді надано у встановлені законодавством строки (до 5 днів).   

Додаток 1

до розпорядження

голови районної ради  

від  07.06.2011  № 29

 

ЗАПИТ

на отримання публічної інформації

 

Розпорядник інформації:  Коростенська районна  рада

 

Кому:  голові Коростенської районної  ради 

 

П.І.Б. запитувача (назва юридичної  особи, об’єднання громадян)

 

Адреса запитувача (домашня, юридична)

 

П.І.Б. представника запитувача,  посада (для юридичних осіб та об’єднань громадян)

 

 

Загальний опис необхідної  інформації

 

або

Вид, назва, реквізити чи зміст документа, щодо якого зроблено запит

 

  

Прошу надати відповідь у визначений законом термін.

Відповідь надати:

Поштою 

/Вказати поштову адресу/

Факсом

/Вказати номер факсу/

Електронною поштою

/Вказати E-mail/

 

 

 

 

 

 

Підкреслити обрану категорію

 

Контактний телефон

 

Дата запиту

 

Підпис

 

 

 Зареєстровано ________________________________________

 Додаток 2 

до розпорядження

голови районної ради

від 07.06.2011 року № 29

 

Інструкція щодо процедури

подання  запиту на публічну інформацію

та отримання відповіді на інформаційний запит

 

1. Ця інструкція регламентує порядок оформлення, реєстрації, обробки та надання відповідей на інформаційні запити відповідно до Закону України «Про доступ до публічної інформації».

2. Запити на інформацію оформлюються державною мовою.

3.Запит на інформацію - це прохання особи до розпорядника інформації надати публічну інформацію, що знаходиться у його володінні.

4. Запитувачі інформації мають право звернутися до районної ради із запитом на інформацію (без пояснення причини подання запиту) до голови районної ради в усній або письмовій формі (поштою, факсом, телефоном, електронною поштою) на вибір запитувача.

          5. Запит подається на ім'я голови районної ради з обов'язковим зазначенням:

5.1. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або найменування юридичної особи;

5.2. Поштової адреси або адреси електронної пошти фізичної або юридичної особи;

5.3. Контактного номеру телефону;

5.4.Загального опису інформації або виду, назви, реквізитів чи змісту документа, щодо якого зроблено запит, якщо запитувачу це відомо;

5.5. Способу отримання відповіді: поштою (вказати поштову адресу); факсом (вказати номер факсу); електронною поштою (вказати E-mail) або в усній формі ( вказати номер телефону);

5.6. Підпису і дати, якщо запит подається письмово.

6. Особи з обмеженими фізичними можливостями, інвалідністю, котрі не можуть особисто оформити письмовий запит, його оформляє відповідальна особа з питань запитів на інформацію виконавчого апарату районної ради, обов'язково зазначивши в запиті своє ім'я, контактний телефон та надання копії запиту запитувачу.

7. Запит на інформацію реєструється провідним спеціалістом відділу організаційно-методичної роботи виконавчого апарату районної ради  ради каб. № 12 II поверх за адресою: м. Коростень вул. Грушевського, 60/2, про що робиться відмітка в запиті.

8. Виконавець зобов'язаний надати відповідь на запит на інформацію Запитувачу не пізніше п'яти робочих днів з дня отримання запиту.

Якщо запит на інформацію стосується інформації, необхідної для захисту життя чи свободи особи, щодо стану довкілля, якості харчових продуктів і предметів побуту, аварій, катастроф, небезпечних природних явищ та інших надзвичайних подій, що сталися або можуть статись і загрожують безпеці громадян, відповідь має бути надана не пізніше 48 годин з дня отримання запиту. У такому разі Запитувач повинен надати обґрунтоване клопотання про термінове опрацювання запиту.

У разі якщо запит стосується надання великого обсягу інформації або потребує пошуку інформації серед значної кількості даних, термін підготовки відповіді на запит може бути продовжено до 20 робочих днів з обґрунтуванням такого продовження. Про продовження строку повідомляється Запитувачу в письмовій формі не пізніше п'яти робочих днів з дня отримання запиту.

9.Інформація на запит надається безкоштовно.

У разі якщо задоволення запиту на інформацію передбачає виготовлення копій документів обсягом більш як 10 сторінок, Запитувач зобов’язаний відшкодувати фактичні витрати на копіювання та друк.

При наданні особі інформації про себе та інформації, що становить суспільний інтерес, плата за копіювання та друк не стягується.

10. Виконавчий апарат районної ради відмовляє в задоволенні запиту в таких випадках:

10.1.Розпорядник інформації не володіє і не зобов'язаний відповідно до його компетенції, передбаченої законодавством, володіти інформацією, щодо якої зроблено запит;

10.2. Інформація, що запитується, належить до категорії інформації з обмеженим доступом;

10.3. Не дотримано вимог до запиту на інформацію, передбачених частиною п’ятою  статті 19 Закону України «Про доступ до публічної інформації»;

10.4. Не оплачено витрати, пов'язані з копіюванням або друком.

11. Відповідь про те, що інформація може бути одержана Запитувачем з загальнодоступних джерел або відповідь не по суті запиту вважається неправомірною відмовою в наданні інформації.

12. При     направленні запиту, якщо виконавчий апарат районної ради не володіє запитуваною інформацією, але якому за характером діяльності відомо, хто нею володіє, то зобов’язаний направити цей запит належному розпоряднику з одночасним повідомленням про це запитувача. Строк розгляду запиту на інформацію починається з дня отримання запиту належним розпорядником.

13. У відмові в задоволенні запиту на інформацію має бути зазначено:

13.1. П.І.Б. та посаду особи відповідальної за розгляд запиту;

13.2. Дата  відмови;

13.3. Мотивовану підставу відмови;

13.4. Порядок оскарження відмови;

13.5. Підпис.

14. Відмова в задоволенні запиту на інформацію надається в письмовій формі.

15. Рішення, дії чи бездіяльність розпорядників інформації можуть бути оскаржені до голови районної ради, або до суду відповідно до Кодексу адміністративного судочинства України.

 

presidentvrukmuvsuzhmrzt oda

11500 Житомирська область, м. Коростень, вул. Грушевського 60/2

тел.: 5-06-91, факс: 9-63-89

E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.