Get Adobe Flash player

Сільське господарство.

 

Під впливом природнокліматичних умов і соціально-економічних факторів сільське господарство Коростенщини склалося як галузь матеріального виробництва, що спеціалізується на виробництві молока, зерна та кормових культур.

Загальна площа земель становить 173,5 тис.га. Сільськогосподарські угіддя займають 84471 га, в тому числі 34722 га орні землі, близько 1300 га багаторічні насадження, 9170 га сіножаті, 11772 га пасовища, 55557 га складають землі лісогосподарського призначення, 6772 га знаходиться під забудовою, 6297 га заболочені землі, 3346 га відкриті землі, 2182 га під водою. Частка орних земель у земельному фонді складає трохи більше 20% (по Україні 57%). На одного жителя Коростенщини в цілому припадає приблизно 0,81 га сільськогосподарських угідь (по Житомирській області 1 га). Сільськогосподарські угіддя використовуються колективними сільськогосподарськими організаціями та приватними користувачами.

На початок 2008 року в районі товарним виробництвом сільськогосподарської продукції займаються 35 господарств - 16 сільсько­господарських товариств з обмеженою відповідальністю, 8 приватно - орендних сільськогосподарських господарств, 1 спільне, 1 дочірнє, 1 державне та 8 фермерських господарств. В зв'язку з різким скороченням працюючих в громадському секторі з 11 тис. в 1991 році до 960 чоловік в 2007 році, завантаженість на одного працівника зросла до 88 та сільськогосподарських угідь, або до 36 га орної землі, при середньо обласних в 3-4 рази менше. В результаті різко знижується ефективність сільськогосподарського виробництва. Так, валова продукція сільського господарства колективних господарств  складає тільки близько 12 млн. грн., що значно менше ніж в 1991 році - близько 36 млн. грн. (в цінах 1983 року).

Рослинницька галузь сільськогосподарського виробництва Коростенщини дає зараз тільки 30% вартості валової продукції. Посівні площі в останні роки дещо стабілізувалися, щорічно під зерновими культурами зайнято близько 12 тис. га., незначні площі займають льон та картопля, розширюються площі під ріпак і кукурудзу, що визвано величезним попитом на них, як можливої сировини для виробництва біодизеля.

З зернових культур господарства району в основному культивують жито, озиму пшеницю, ячмінь, овес. Посівні площі зернових культур скоротилася порівнюючи з 1991 роком більш як удвічі. Відповідно впали і валові збори зерна. В 2007 році колективні сільгосппід­приємства виробили його 7260 тон при середній врожайності 8.6 ц. з га. Врожайність зернових різко контрастує в розрізі господарств з З до 15 ц/га. Ще близько 4,5 тис. тон зібрано зерна в приватних господарствах. З різних причин в районі майже зовсім перестали займатися льонарством, мізерні площі займають колись такі традиційні для Полісся культури як гречка і просо.

Основною галуззю тваринництва в господарствах району є скотарство молочного напрямку, яке дає половину вартості валової продукції, що виробляється господарством. В тваринництві продовжується така негативна тенденція, як спад поголів'я худоби у всіх категоріях господарства. Так, якщо п'ять років тому назад в районі нарахувалося ще близько 11 тис. голів великої рогатої худоби, то на поточний період її залишилося тільки 9 тис. голів, з яких 5745 нараховується в сільськогосподарських підприємствах (на 550 менше ніж в минулому році) і 3,3 тис. в підсобних господарствах селян. Продуктивність корів в районі залишається на низькому рівні, хоча в таких господарствах як: ПОСП "Нива" с. Ходаки, ПСП "Новаки", ПОСП "Зоря" с.Стремигород надій на корову складає 4000-5000 л. Значно зменшилося і виробництво м'яса, якого виробляється близько 700 кг на 100га сільськогосподарських угідь.

Рівноправним партнером колективних господарств району у виробництві сільськогосподарської продукції став приватний сектор. Так, в сільських подвір'ях утримується близько 3 тис. корів, майже вся наявна в районі птиця, понад 90% свиней. Приватний сектор в районі - це 55% виробленого молока, 38% зерна, понад 90% свинини, м'яса птиці, яєць, картоплі, овочів, фруктів.

Значною проблемою сільського господарства району є його технічне оснащення. З наявних в районі близько 400 тракторів, 140 зернозбиральних комбайнів більшість з них вже відпрацювали свій ресурс. За останні 15 років тільки кілька господарств ("Обрій", "Нива") закуповували нову техніку. Дещо може згладити ситуацію те, що в останні роки приватні господарства та приватні особи закуповують деяку кількість нової та такої, що була у використанні техніки.

На території району, в селі Грозіно, функціонує Інститут сільського господарства Полісся Української Академії Аграрних Наук який було створено в 1976 році на базі Житомирської дослідної станції та Поліського відділення Українського науково-дослідного інституту механізації і електрифікації сільського господарства. Основними напрямками науково-технічної діяльності Інституту є: розробка теоре­тичних основ підвищення родючості земель, агротехнічних основ побудови інтенсивних та динамічних сівозмін, виведення та впровад­ження нових сортів сільськогосподарських культур (зернових, льону, картоплі, кормових), удосконалення системи кормовиробництва, розробка технологічних процесів і технологічних засобів для механізації рослинництва.

Інститутом розроблено та впроваджено у виробництво ґрунтозахисну систему землеробства, енергозберігаючу технологію обробітку грунту, еколого безпечні технології використання добрив і меліорантів, виведено нові сорти і гібриди сільськогосподарських культур (озимого жита - 3, льону - 5, картоплі - 4, люпину - 2). Щорічно на полях інституту в Грозіно вирощують 300-500 тон елітного насіння жита, пшениці, ячменю, вівса, багаторічних трав, люпину, пелюшки та біля 150 тон картоплі. Сереня врожайність зернових культур на полях інституту щорічно в межах 20-30 ц/га.

Інститут приймає участь у виконанні 18 науково-технічних програм УААН, являється головною науковою установою Центру наукового забезпечення агропромислового виробництва Житомирської області.

 

presidentvrukmuvsuzhmrzt oda

11500 Житомирська область, м. Коростень, вул. Грушевського 60/2

тел.: 5-06-91, факс: 9-63-89

E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.